Contact form

* These fields are required.

Our services:

Blueshift Trade & Consulting SRL

Sos. Pantelimon, nr. 6-8
Sector 2 | 021591 București | Romania
CUI: 36291750


SPRAWDŹ SIĘ sp. z o.o.
(zmieniająca firmę i oczekująca na rejestrację nowej: BLUESHIFT sp. z o.o.)

ul. Przanowskiego 32/53, 01-457 Warszawa
(zmieniająca adres i oczekująca na rejestrację: Jana Kazimierza 28 lok. 159, 01-248 Warszawa)

NIP:527-261-01-00
REGON: 141999187
KRS: 0000336458
Kapitał zakładowy: 5 000 zł